+

اساتید موسسه

آموزشگاه موسیقی باریتون     اساتید

آزاد راستین

--

احسان رضایی

--

احسان سالاری

--

احسان گلریز خاتمی

--

احسان نجفی

--

اسداله آویزه

--

افشین قاسمیان

--

المیرا نگهداری

--

الناز افقری

--

امیر ارسلان نجفی

--

امیر خلیفه

--

پرنیان داودیان

--

پرهام لردی فرد

--

پگاه مداح

--

چمران زارع

--

حسین میری

--

دنا داریوش

--

رامین باقی قلاتی

--

زهرا عارفی

--

سارا جعفری

--

سارا علمدار

--

ساره رستاخیز

--

سحر گلریز خاتمی

--

سعید اسدی

--

سعید حسنی

--

سهند شکرزاده

--

سیاوش جهانشاهی

--

سینا مصباحی

--

شبنم آذری

--

شرمین اسلامی فر

--

شهرزاد علی پور

--

شیوا آذرخش

--

صمد عبدی

--

صمصام شامحمدی

--

صمیم دوکوهکی

--

علی امیری

--

علی تولایی شیراز

--

علی رضا قربانی نژاد

--

علی مرادی

--

علی مرادی

--

علیرضا افسری

--

فاطمه جوکار

--

فرشید دهقانی

--

فروغ حیدری

--

مارال هاشمی

--

محسن عظیمی

--

محمد آقایی

--

محمد صارمیان

--

محمد مهاجر

--

محمدرضا زارع

--

محمدعلی مسجدی

--

مرجان شیرازی

--

مژده ذالکیان

--

مژگان شیرازی

--

مهدی جابری

--

مهدی نادری

--

مهران شیرازی

--

مهران محبی

--

مهرداد مرادی

--

مهرداد مکارمی

--

مینا خزاعی

--

نگار نصیری

--

نیما سعادت

--

همایون گلستان

--

هومن حسامی

--

وحید ایرانبان

--

وحید دلاور

--

وحید نیساری

--

کامران زمانیان

--

کاوه رحمانی

--

کریم ده بزرگی

--

کیانوش کیفرگیر

--

کیوان زمانیان

--

دوره های تحت تدریس : آزاد راستین
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان رضایی
نام دورهمشاهده جزئیات
فلوت کلیدی

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان سالاری
نام دورهمشاهده جزئیات
سلفژ 971
تئوری موسیقی گروهی
کارگاه تئوری موسیقی
آواز گروهی
تئوری و سلفژ
سلفژ کودکان

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان گلریز خاتمی
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار و تنبور

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان نجفی
نام دورهمشاهده جزئیات
سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : اسداله آویزه
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج

دوره های تحت تدریس : افشین قاسمیان
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
پیانو مهر 95
پیانو عمومی بهمن 94
پیانو
پیانو عمومی مهر 94
تئوری و هارمونی
پیانو 971
پیانو 962
دیپلم موسیقی مهر 96
پیانو گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : المیرا نگهداری
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ

خروج

دوره های تحت تدریس : الناز افقری
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز کلاسیک 962
آواز پاپ و کلاسیک

خروج

دوره های تحت تدریس : امیر ارسلان نجفی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ
تئوری موسیقی (گیتار)

خروج

دوره های تحت تدریس : امیر خلیفه
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : پرنیان داودیان
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : پرهام لردی فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
گروهی گیتار پاپ
تنظیم آهنگ
گروهی گیتار پاپ
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : پگاه مداح
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : چمران زارع
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن قشقایی

خروج

دوره های تحت تدریس : حسین میری
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز پاپ
آواز پاپ (گروهی)
آواز گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : دنا داریوش
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : رامین باقی قلاتی
نام دورهمشاهده جزئیات
ساکسیفون

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا عارفی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : سارا جعفری
نام دورهمشاهده جزئیات
بربط (عود)

خروج

دوره های تحت تدریس : سارا علمدار
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف خصوصی
ارف کودکان

خروج

دوره های تحت تدریس : ساره رستاخیز
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : سحر گلریز خاتمی
نام دورهمشاهده جزئیات
میوز ماسل

خروج

دوره های تحت تدریس : سعید اسدی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : سعید حسنی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : سهند شکرزاده
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری موسیقی
تاریخ موسیقی
هارمونی
بررسی اجمالی موسیقی ایران
هارمونی
هارمونی
تار و سه تار
تاریخ و سازشناسی گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : سیاوش جهانشاهی
نام دورهمشاهده جزئیات
هارمونیکا (سازدهنی)

خروج

دوره های تحت تدریس : سینا مصباحی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : شبنم آذری
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : شرمین اسلامی فر
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج

دوره های تحت تدریس : شهرزاد علی پور
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : شیوا آذرخش
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری موسیقی

خروج

دوره های تحت تدریس : صمد عبدی
نام دورهمشاهده جزئیات
مهارتی موسیقی سلفژ مهر 94
قانون، سنتور، تئوری، سلفژ
تئوری و سلفژ گروهی
هارمونی بهمن 94

خروج

دوره های تحت تدریس : صمصام شامحمدی
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : صمیم دوکوهکی
نام دورهمشاهده جزئیات
هارمونی 400
تئوری موسیقی 1-401
هارمونی
هارمونی1400
تئوری موسیقی مقدماتی
تئوری موسیقی متوسطه
تئوری موسیقی پیشرفته
هارمونی مهارتی
تئوری موسیقی (دیپلم)
تئوری موسیقی
تئوری موسیقی
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : علی امیری
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : علی تولایی شیراز
نام دورهمشاهده جزئیات
دف/تنبور

خروج

دوره های تحت تدریس : علی رضا قربانی نژاد
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : علی مرادی
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج

دوره های تحت تدریس : علی مرادی
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج

دوره های تحت تدریس : علیرضا افسری
نام دورهمشاهده جزئیات
کیبورد (ارگ)

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه جوکار
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج

دوره های تحت تدریس : فرشید دهقانی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : فروغ حیدری
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف کودکان

خروج

دوره های تحت تدریس : مارال هاشمی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : محسن عظیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد آقایی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن قشقایی

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد صارمیان
نام دورهمشاهده جزئیات
کمانچه

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد مهاجر
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ
هارمونی
تئوری موسیقی مهر 95
تئوری عمومی بهمن 94
هارمونی مهر 94
هارمونی 962
دیپلم موسیقی مهر 96
تئوری
تئوری موسیقی 962
هارمونی 961
تاریخ موسیقی و سازشناسی 961

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدرضا زارع
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدعلی مسجدی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار کلاسیک

خروج

دوره های تحت تدریس : مرجان شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : مژده ذالکیان
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : مژگان شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سه تار
گروهی تئوري
گروه نوازی تار و سه تار
کارگاه تصنیف خوانی

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی جابری
نام دورهمشاهده جزئیات
صداسازی و آواز پاپ
صداسازی و سلفژ گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی نادری
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور
دیپلم موسیقی بهمن 94
سمینار مادر و کودک
دیپلم موسیقی بهمن 96
دیپلم موسیقی 971
دیپلم موسیقی 991

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران محبی
نام دورهمشاهده جزئیات
تمبک
آشنایی با وزن شعر در موسیقی ایرانی
تمبک گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : مهرداد مرادی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : مهرداد مکارمی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن
تمرین ارکستر
گروه نوازی حرفه ای
گروه نوازی حرفه ای 2

خروج

دوره های تحت تدریس : مینا خزاعی
نام دورهمشاهده جزئیات
هارمونیکا (سازدهنی)

خروج

دوره های تحت تدریس : نگار نصیری
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ (گروهی)
پیانو/تئوری/سلفژ
سلفژ
تئوری و سلفژ گروهی
سلفژ

خروج

دوره های تحت تدریس : نیما سعادت
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
پیانو دیپلم
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : همایون گلستان
نام دورهمشاهده جزئیات
سلفژ (مهارتی)
پیانو و سلفژ

خروج

دوره های تحت تدریس : هومن حسامی
نام دورهمشاهده جزئیات
تمبک و دف
تمبک و تمپو

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید ایرانبان
نام دورهمشاهده جزئیات
گروه نوازی تار و سه تار*
گروه نوازی تار و سه تار
تار و سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید دلاور
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید نیساری
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : کامران زمانیان
نام دورهمشاهده جزئیات
کاخن و پرکاشن

خروج

دوره های تحت تدریس : کاوه رحمانی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار کلاسیک

خروج

دوره های تحت تدریس : کریم ده بزرگی
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف خصوصی
پیانو
پداگوژی موسیقی کودک
پداگژی
ارف کودکان

خروج

دوره های تحت تدریس : کیانوش کیفرگیر
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : کیوان زمانیان
نام دورهمشاهده جزئیات
آهنگسازی و تنطیم

خروج

بیوگرافی : آزاد راستین
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان رضایی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان سالاری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان گلریز خاتمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان نجفی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : اسداله آویزه
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : افشین قاسمیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : المیرا نگهداری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : الناز افقری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : امیر ارسلان نجفی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : امیر خلیفه
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : پرنیان داودیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : پرهام لردی فرد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : پگاه مداح
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : چمران زارع
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : حسین میری
زبان نگار

سیبسیبسیxب

خروج

بیوگرافی : دنا داریوش
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : رامین باقی قلاتی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : زهرا عارفی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سارا جعفری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سارا علمدار
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : ساره رستاخیز
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سحر گلریز خاتمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سعید اسدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سعید حسنی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سهند شکرزاده
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سیاوش جهانشاهی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سینا مصباحی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شبنم آذری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شرمین اسلامی فر
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شهرزاد علی پور
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شیوا آذرخش
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : صمد عبدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : صمصام شامحمدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : صمیم دوکوهکی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی امیری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی تولایی شیراز
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی رضا قربانی نژاد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی مرادی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی مرادی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علیرضا افسری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : فاطمه جوکار
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : فرشید دهقانی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : فروغ حیدری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مارال هاشمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محسن عظیمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد آقایی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد صارمیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد مهاجر
زبان نگار

سیبصثقصثبزسیربلدلتئاتنغننغعنتفتفغ

خروج

بیوگرافی : محمدرضا زارع
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمدعلی مسجدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مرجان شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مژده ذالکیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مژگان شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهدی جابری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهدی نادری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهران شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهران محبی
زبان نگار

sdfds

خروج

بیوگرافی : مهرداد مرادی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهرداد مکارمی
زبان نگار

asdasdafasd

asd

asd

asd

 

خروج

بیوگرافی : مینا خزاعی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : نگار نصیری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : نیما سعادت
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : همایون گلستان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : هومن حسامی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : وحید ایرانبان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : وحید دلاور
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : وحید نیساری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کامران زمانیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کاوه رحمانی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کریم ده بزرگی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کیانوش کیفرگیر
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کیوان زمانیان
زبان نگار

خروج